Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Δράσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Το έργο

ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τους δύο τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Συνδέοντας την Ευρώπη

Ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας

Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

Δημιουργία νέων ή/και τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών λιμένων και αεροδρομίων

ΕΠ-ΕΠ 2007-2013

Υλοποίηση επιλεγμένων τμημάτων του αναλυτικού οδικού δικτύου

Συνδεσιμότητα απομακρυσμένων ή/και νησιωτικών περιοχών

Συνδέσεις τους με το διευρωπαϊκό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο

Άξονες του προγράμματος

Ενημέρωση

Μάθετε τα πιο πρόσφατα νέα σχετικά με το Πρόγραμμα

Έναρξη Λειτουργίας Ιστοσελίδας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των εθνικών…