Στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας, δημιουργήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι λογαριασμοί του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στα εξής μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Οι λογαριασμοί τροφοδοτούνται με φωτογραφικό υλικό και περιγραφές των έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, καθώς και με επικοινωνιακό υλικό των δράσεων και των εκδηλώσεων που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.